Del 1970-1980:

1972 (12 Setembre)

L’art des del Renaixament fins al Romanticisme

XII Curs de Cultura Catalana per a Estudiants Estrangers. Estudis Universitaris Catalans. Institut d’Estudis Catalans, Barcelona.

1973 (5 Setembre)

Concepto del Postmodernismo catalán

XXIII Congreso Internacional de Historia del Arte C.I.H.A.

Hospital Real, Granada.

1973 (11 Setembre)

L’art des del Renaixament fins al Romanticisme

XIII Curs de Cultura Catalana per a Estudiants Estrangers. Estudis Universitaris Catalans. Institut d’Estudis Catalans, Barcelona.

1974 (10 Setembre)

L’art des del Renaixament fins al Romanticisme

XIV Curs de Cultura Catalana per a Estudiants Estrangers. Estudis Universitaris Catalans. Institut d’Estudis Catalans, Barcelona.

1975 (7 gener?)

Marià Pidelaserra

Galeria Artur Ramon, Barcelona .

1975 (11 Març)

La pintura modernista
Ciclo de conferencias homenaje a Fortuny.

Universitat de Barcelona. Delegació de Tarragona. Aula Magna.

1975 (5 Setembre)

L’art des del Renaixament fins al Romanticisme

XV Curs de Cultura Catalana per a Estudiants Estrangers. Estudis Universitaris Catalans. Institut d’Estudis Catalans, Barcelona.

1975 (14 Desembre)

Visita a les obres del Noucentisme, Museu d’Art Modern de Barcelona.

Amics de Barcelona.

1976 (8 Setembre)

L’art des del Renaixament fins al Romanticisme

XVI Curs de Cultura Catalana per a Estudiants Estrangers. Estudis Universitaris Catalans. Institut d’Estudis Catalans, Barcelona.

1976 (16 Novembre)

Postimpressionisme

1er. Curs d’art contemporani a través del cinema

Sala d’Actes del Museu Picasso, Barcelona.

1977 (1 Juliol)

L’art català modern

Curs breu de Cultura Catalana

Ajuntament de Barcelona. Junta Municipal del districte XI. Auditòrium Casa Consistorial de Les Corts.

1977 (7 Setembre)

L’art des del Renaixament fins al Romanticisme

XVII Curs de Cultura Catalana per a Estudiants Estrangers. Estudis Universitaris Catalans. Institut d’Estudis Catalans, Barcelona.

1978 (Setembre)

L’art des del Renaixament fins al Romanticisme

XVIII Curs de Cultura Catalana per a Estudiants Estrangers. Estudis Universitaris Catalans. Institut d’Estudis Catalans, Barcelona.

1979 (6 Febrer)

Epoques blava i rosa

Curs Picasso: evolució i aspectes de la seva obra.

Museu Picasso, Barcelona.

1979 (5 Setembre)

L’art des del Renaixament fins al Romanticisme

XIX Curs de Cultura Catalana per a Estudiants Estrangers. Estudis Universitaris Catalans. Institut d’Estudis Catalans, Barcelona.

1979 (2 Novembre)

El marc artístic de Maillol

Seminari d’estudis Maillol
Centre Cultural de la Caixa de Pensions, Barcelona.

1980 (15 Gener)

Dibuix i cartellisme

Curs El temps del Modernisme

Institució Cultural del CIC, Terrassa.

1980 (29 Gener)

Epoques blava i rosa

Curs Picasso: evolució i aspectes de la seva obra.

Museu Picasso, Barcelona.

1980 (10 Setembre)

L’art des del Renaixament fins al Romanticisme

XX Curs de Cultura Catalana per a Estudiants Estrangers. Estudis Universitaris Catalans. Institut d’Estudis Catalans, Barcelona.

1980 (4 Novembre)

El arte Noucentista (1906-1923)

Cicle Cien años de Cultura catalana, del Ministerio de Cultura

Museo Español de Arte Contemporáneo, Madrid.