Articles d’investigació en publicacions periòdiques

 • Esteve Monegal, artista noucentista (1888-1970), «D’Art» núm. 1, (abril 1972), pp. 87-100.
 • Pere Borrell del Caso (1835-1910) y el inventario de sus pinturas, «D’Art», núm. 2, (maig 1973). pp. 29-44.
 • «Il Tiberio» o un rebuig del Modernisme, «Serra d’Or», any XVI, núm. 175, (15 abril 1974). pp. 45-53 (237-245).
 • Una carta sobre la muerte de Fortuny, «La Vanguardia», (17 nov. 1974). p. 8.
 • La primera exposición de Picasso en «Diario de Barcelona», «Diario de Barcelona» (Suplement del Dia del Llibre), (19 abril 1975). p. 18.
 • La escultura postmodernisla: Emili Fontbona. «Estudios Pro Arte», núm. 1, (1975). pp. 10-30.
 • Sebastiá Junyent (1865-1908), artista i teòric. «Estudios Pro Arte», núm. 3, (juliol-setembre 1975). pp. 45-60.
 • Marian Pidelaserra à Paris (1899-1901), «Gazette des Beaux Arts», núm. 1317, (octubre 1978). p. 141-146.
 • La crítica d’art en el Modernisme (Primera aproximació), «Daedalus» núm. 1, (1979) pp. 58-85.
 • Picasso. Aspectes desconeguts de la seva joventut, «Serra d’Or», núms. 262-263 (25 juliol 1981) pp. 51-56 [483-488].
 • Billy, un il·lustrador del Noucents, «Revista de Llibreria Antiquaria», núm. 7 (abril 1984). pp. 2-11. Separata (12 pp.).
 • Valoració del Rafael Estrany creador, «Fulls del Museu Arxiu de Santa Maria», núm. 23, (juliol 1985). pp. 33-37.
 • Uns dibuixos desconeguts de Santiago Rusiñol a «Hipódromo Cómico», «Revista de Llibreria Antiquaria», núm. 10, (octubre 1985). pp, 34-39 (i Separata).
 • Mario Verdaguer, pintor, «Revista de Menorca», any LXXVI, 7. època, 1985. pp. 541-554 (el mateix text al catàleg de l’exposició).
 • Pere Mullor i el virtuosisme del boix de reproducció, «L’Avenç» núm. 98, (novembre 1986), pp. 30-33.
 • El col·leccionisme català del Rontanticisme al Realisme, «Serra d’Or», núm. 335 (setembre 1987) pp. 60-61 [652-653].
 • La Joaquima, «madame» de «Les senyoretes d’Avinyó»?, «Setze» (Cambio 16), núm. 4 (6 maig 1988). pp. 24-25.
 • Un Fortuny jove, nacionalista i romàntic, «Revista de Catalunya», núm. 29 (abril 1989), pp. 101-116.
 • Ramon Casas i els il.lustradors de “L’Avenç”, “L’Avenç”, núm. 125 (Abril 1989), p. 15.
 • Ismael Smith en el seu temps, “Ex-libris. Quaderns d’investigació exlibrística”, núm 2 (Desembre 1989), pàgs. 13-15.
 • La Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi, “Serra d’Or”, núm. 363 (Març 1990), pàgs. 61-63.
 • Los impresionistas franceses en Barcelona 1907, “Archivo Español de Arte”, núm. 250 (1990), pàgs. 312-322.
 • Sobre la renaixença de la xilografia a Catalunya, “Ex-libris. Quaderns d’Investigació Exlibrística”, núm. 4-5 (Desembre 1990 – Juny 1991), pàgs. 5-8.
 • Africanismo y orientalismo en la renovación de la pintura catalana moderna, “Awrâq” (Madrid), anejo al vol. XI (1990) [1991], pàgs. 105-127.
 • Sobre l’exposició Van Dongen a Barcelona (1915), “Butlletí de la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi”, vol. IV-V (1990-91), pàgs. 37-43.
 • Barcelonisme a la paleta. Les aproximacions entre el FC Barcelona i la creació plàstica, “Cultura” (Barcelona), núm. 42 (Febrer 1993), pàgs. 54-56.
 • El paisajismo en Cataluña del Romanticismo al Modernismo, “Liño” (Oviedo), n1 10 (1991) [1993], pàgs. 175-193.
 • A propòsit de dos centenaris: notes sobre Joan Miró i el Cercle Artístic de Sant Lluc, “Revista de Catalunya”, núm. 75 (Juny 1993), pàgs. 94-101.
 • Enric Ferau (1824-1887), un paisatgista amagat, entre el romanticisme i el realisme, “Butlletí de la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi”, vol. VI (1992) [1993], pàgs. 63-78.
 • Adquisició d’un número extraordinari de la revista manuscrita Il Tiberio (1898), “Butlletí del Museu Nacional d’Art de Catalunya”, vol. I, núm. 1 (1993), pàgs. 233-235.
 • “Montserrat desde la Roca Dreta” de Lluís Rigalt, “Boletín del Museo del Prado” (Madrid), núm. 31 (1992) [1993], pàgs. 71-75.
 • El context artístic català del temps de Fidel Aguilar, “Revista de Girona”, núm. 167 (Novembre/Desembre 1994), pàgs. 70-72 [650-652].
 • El Museu de la Reial Acadèmia de les Belles Arts de Sant Jordi (1775), primer museu d’art de Catalunya, “Butlletí de la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi”, vol. VII-VIII (1993-94) [IV-1995], pàgs. 167-186.
 • (Amb Pilar VÉLEZ). Els primers museus d’art públics a Catalunya, “Serra d’Or” (Montserrat), núm. 433 (Gener 1996), pàgs. 53-55.
 • (Amb Pilar VÉLEZ). Els museus d’art contemporani, “Serra d’Or” (Montserrat), núm. 438 (Juny 1996), pàgs. 57-58 [489-490].
 • Pere Crusells i `La Vinguda de lEsperit Sant´, “Butlletí de la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi”, vol. IX (1995) [XI-1996], pàgs. 199-211.
 • Art i dona a lèpoca romàntica, a La dona i el Romanticisme, “Quaderns del Museu Frederic Marès” (Barcelona), Estudis 1 (1996 [III-1997]), pàgs. 37-54.
 • L’onze de Setembre de 1714″ d’Antoni Estruch, pintura o emblema?, “Serra d’Or” (Montserrat), núm. 454 (Octubre 1997), pàgs. 51-53 (755-757).
 • La Exposición Internacional de la College Art Association, en Nueva York, 1933, “Goya” (Madrid), núm. 262 (Gener-Febrer 1998), pàgs. 13-16.
 • François Maréchal i els seus ex-libris, “Ex-libris. Portaveu de l’Associació Catalana d=Exlibristes” (Barcelona), núm. 18 (Gener/Juny 1998), pàgs. 15-19.
 • L’àlbum dhomenatge de la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi a Frederic Marès, “Quaderns del Museu Frederic Marès” (Barcelona), Estudis 2 (1999), pàgs. 209-215.
 • (Amb Pilar VÉLEZ). Vicente Rincón, notas sobre su época vanguardista, “Seminario de Arte Aragonés” (Huesca-Teruel-Zaragoza), núm. 48 (1999), pàgs. 455-470.
 • La rue St.-André-des-Arts vista por Pidelaserra e Ysern, “Descubrir el Arte” (Madrid), núm. 14 (Abril 2000), pàgs. 98-99.
 • Presència cristiana en lart català del segle XX, “Qüestions de Vida Cristiana” (Montserrat), núm. 197-198 (2000), pàgs. 141-151.
 • Fortuny, la evolución de un romántico, “Trasdós. Revista del Museo de Bellas Artes de Santander” (Santander), núm. 2 (2000), pàgs. 156-167.
 • Associacionisme, mecenatge i col·leccionisme d’art entre els burgesos catalans dels segle XIX, “Revista de Catalunya”, núm. 160 (Març 2001), pàgs. 59-77.
 • Acerca del Impresionismo y España, “Goya” (Madrid), núm. 312 (Maig-Juny 2006), pàgs. 173-184.
 • El paisatge pictòric, abans del seu alliberament, a “Saitabi. Revista de la Facultat de Geografia i Història” (València), núm. 57 (2007), pàgs. 99-109.
 • Notes sobre unes restes del sepulcre del Marqués de la Mina, “Revista de Catalunya”, núm. 243 (Octubre 2008), pàgs. 73-82.
 • Context històricoartístic de la descoberta del temple romà de Vic, “Ausa” (Vic), XXIII, núms. 161-162 (2008), pàgs. 455-470.
 • The Modernist Visual and Plastic Arts in the Catalan-speaking Lands, “Catalan Historical Review” Institut d’Estudis Catalans (Barcelona), núm. 1 (2008), pàgs. 113-132 (pàgs. 251-267 en català).
 • Una sèrie de dibuixos del Cercle Artístic de Barcelona (1895), “Cercle. Reial Cercle Artístic” (Barcelona), època III, núms. 1/2 (IV/IX- 2009), pàgs. 4-7. (Segona versió ampliada de l’article aparegut a la Miscel·lània Ricard Torrents, Vic 2007).
 • Catalonia and the Sciences”, sculptoric group by Josep Llimona at the Institute for Catalan Studies, “Contribution to Science” (Barcelona), vol. 6, núm. 1 (VI-2010), pàgs. 35-39. (tradució a l’anglès de la conferència homònima publicada també per l’IEC el 2009).
 • Bibliofília catalana a l’exili (1941-1960), “Revista de Catalunya”, núm. 253 (Setembre 2009), pàgs. 71-95.
 • La peça del mes: “Goig humorístic de Santiago Rusiñol”, de Ramon Riera Moliné, “Cau Ferrat, obert per obres” (Sitges), (11 Maig 2010). {publicació per internet.http://museucauferrat.blogspot.com.es/2010/05/la-peca-del-mes-goig-humoristic-de.html}
 • Iconografia artística de Joan Maragall, “Haidé. Estudis Maragallians” (Barcelona), núm. 2 (2013), pàgs. 11-26. (i presentació del dossier “Maragall i les arts”, pàgs. 9-10.
 • Rafael Benet, presentador de J.O.Jansana, “Quaderns Rafael Benet”, núm. 33 (2015), pàgs. 5-12.
 • Maragall i la casa Vallescar, “Haidé. Estudis Maragallians” (Barcelona), núm. 6 (2017), pàgs. 107-115.