CONFERENCIES:

 • Elogi de l’Acadèmia, discurs d’ingrés (…) llegit (…) el dia 7 de Juny de 1989. Barcelona, Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi, 1989, pàgs. 5-22.
 • Frederic Marès, escultor, i el seu temps. A La Vida i l’Obra de Frederic Marès i Deulovol, Arts Gràfiques Trayter, Figueres 1993, pàgs. 31-34 (transcripció de la conferència pronunciada al Museu de l’Empordà de Figueres el 21 de Novembre de 1991).
 • Lluís Rigalt. Resum de la conferència donada al Cercle Artístic de Sant Lluc, Barcelona 1996, 8 pàgs.
 • Joan Ainaud de Lasarte i l’art modern. A Institut d’Estudis Catalans. Memòria curs 1995-1996, I.E.C., Barcelona 1997, pàgs. 139-142.
 • Modest Urgell a Girona (síntesi de la conferència). A 7 MD=A a fons, Museu d’Art, Girona 1997, pàgs. 42-46.
 • Neomedievalismes al segle XIX, Amics de l’Art Romànic, Filial de l’Institut d’Estudis Catalans, Barcelona 1999.
 • Joaquim Folch i Torres. Semblança biogràfica, Institut d’Estudis Catalans, Secció Històrico-Arqueològica, Barcelona 2000, 10 pàgs.
 • Catalunya i les Ciencies, grup escultòric de Josep Llimona per a l’Institut d’Estudis Catalans, Institut d’Estudis Catalans, Barcelona 2009, 16 pàgs.
 • Fornas, el grafista de la renovació, “El Propileu” (Montserrat), núm. 12 (juny 2013), p. 4-5.
 • Cal valorar Ramon Calsina, “El Propileu” (Montserrat), núm. 17 (desembre 2015), p. 6.
 • Rafael Martínez Padilla, un pintor malagueño en la Barcelona modernista, Contestación por la académica correspondiente Lourdes Jiménez Fernández, Real Academia de Nobles Artes de Antequera, 2019, pàgs. 3-9.
 • Ricard Guinó, més enllà de Renoir (resum). A  “Butlletí ICRE” 4 (2023), pàgs. 69-70.

MISCEL·LÀNIES:

 • Notícia del Manuel Sayrach escriptor. A Miscel·lània Aramon i Serra, Bar­celona 1979, vol. I, pp. 215-220.
 • Acerca de la xilografía catalana entre los siglos XIX y XX. A Homenaje al profesor Antonio Bonet Correa, Editorial Complutense, Madrid 1994, vol. II, pàgs. 1441-1456. (escrit el 1991).
 • La influència de pintures de lAcadèmia de Barcelona sobre Picasso. A El temps sota control. Homenatge a F.Xavier Ricomà Vendrell, Diputació de Tarragona, Tarragona 1997, pàgs. 287-294.
 • Ramon Planella,la glòria efímera dun segon Apel·les. A Miscel·lània en homenatge a Joan Ainaud de Lasarte, Museu Nacional d’Art de Catalunya / Institut d’Estudis Catalans / Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Barcelona 1999, pàgs. 149-154.
 • Josep Mompou i Mallorca. A Homenatge a Miquel Batllori/1, “Randa” 48, Curial, Barcelona 2002, pàgs. 93-99.
 • Els orígens de la historiografia de lart catalana. A Professor Joaquim Molas- Memòria, escriptura, història, Col·lecció Homenatges 19, Publicacions Universitat de Barcelona, 2003, vol. 1, pàgs. 447-461.
 • Josep S. Jassans. A Jassans, una vida dedicada a l’art de modelar, Departament d’Escultura – Universitat de Barcelona 2007, pàgs. 83-86.
 • El Max Cahner que jo he vist. A Servir Catalunya. Homenatge als 70 anys de Max Cahner, Fundació Ramon Trias Fargas-Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Barcelona 2007, pàgs. 83-90.
 • Una sèrie de dibuixos del Cercle Artístic de Barcelona (1895). A Miscel·lània Ricard Torrents. Scientiae patriaeque impendere vitam, Eumo Editorial-Universitat de Vic-Eumogràfic, Vic 2007, pàgs. 241-248.
 • Donacions de particulars a museus catalans fins a la Guerra Civil. A Museu d’Arqueologia de Catalunya. 75 anys 1935-2010. Miscel·lània commemorativa, Generalitat de catalunya, Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació, Barcelona 2010, pàgs. 73-83.
 • Memorial (1978-2013) de la Secció d’Estampes, Gravats, Dibuixos i Mapes, i de la Unitat Gràfica, 2013. A Liber Amicorum A Francesc Fontbona, historiador de l’art, edició a cura de Lourdes Jiménez, Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura, Barcelona 2019, pp. 73-137.
 • Joaquim Garriga i Riera i el grup de la Història de l’art català, d’Edicions 62. A  Joan BOSCH BALLBONA (ed.): L’art de narrar les imatges. Escrits en homenatge a Joaquim Garriga i Riera, Memoria Artium, Bellaterra, etc. 2021, pàgs. 499-509.
 • Miquel Crusafont. A Homenatge al Dr. Miquel de Crusafont i Sabater, “Acta Numismàtica” 52, Societat Catalana d’Estudis Numismàtics. Institut d’Estudis Catalans, Barcelona 2022, pàgs. 75-76.
 • La meva coneixença amb Imma Socias. A Alicia BROSA LAHOZ i Dimitra GKOZGKOU (eds.): Scripta Mirabilia. A Immaculada Socias Batet historiadora de l’Art. Docència, recerca, transferència del coneixement, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Barcelona 2022, pàgs. 270-275.
 • La meva relació amb Daniel Giralt-Miracle. A Daniel Giralt-Miracle. Crítica. Acció. Empremta, Ajuntament de Barcelona, 2023, pàgs. 18-23.